Matka Guessing

Satta Matka | Satta Matka Guessing | Kalyan Matka Guessing | Matka Guessing Forum | Matka guessing 143 | Simple Matka Guessing | Matka Trick | Dpboss Guessing | Satta Matka 143 Guessing | Satta Matka God | Satta King Guess | Free Matka Game | Kalyan Matka Trick

KALYAN
899-66-178
बुधबार कल्याण मटका सिंगल जोड़ी 66 पास और ओपन क्लोज 178 पास हुई पूरी जनता के सामने - गुरुबार कल्याण मटका सिंगल अचूक जोड़ी और सिंगल ओपन पैनल एडवांस फीस रस 5000 कॉल डीजे विकी दादा - 09337114251 - गेम फ़ैल हुआ तब पैसा बापिस मिलेगा
Milan Day
690-51-579

Milan Night
139-34-112

Rajdhani Day
146-15-799

Rajdhani Night
159-50-578

Time Bazar
790-62-589

Kalyan Night
567-87-359

Kalyan Bazar
190-00-244

Main Bazar
370-06-349

OLD MAIN MUMBAI
279-85-366
HOME TODAY SATTA MATKA FREE GAMEWEEKLY MATKA CHART

GO TO BOTTOM

PRO.RAJKIRAN

05 Aug 2:32
Vip Single Jodi - Call - 08269646479

[Online]Written By VEERSIR on 05 Aug 2:31
[quote]Written By PRAVIN_BHAI on 05 Aug 2:31
[quote]Written By SAGAR=PRINCE on 05 Aug 2:19


πŸ–€πŸ–€
❀❀
TIME BAZAR WINNER LISHT
❀❀
790-666666666666666666666
589-222222222222222222222
πŸ’›πŸ’›
AAMIR BHAI
❀❀
PARSHYADADA
❀❀
AMMY BRO
πŸ’›πŸ’œ
DANGER BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMOL SIR
πŸ’™πŸ’™
HARISH BHAI
πŸ’œπŸ’œ
ROHIT SIR
❀❀
VIRAT KHOHLI
πŸ’™πŸ’™
PRO RAJKIRAN
❀❀
KISHORE SIR
πŸ’›πŸ’›
JODI KING SIR
πŸ–€πŸ–€
PARAM BHAI
πŸ’™πŸ’™
BALAJI BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMAN BHAI
❀❀
MADHU BABU
πŸ’™πŸ’™
BIG CONGRATULATIONS
πŸ–€πŸ–€
❀❀


[/quote]

πŸ’™πŸ’™πŸ’™πŸ’™πŸ’™πŸ’™πŸ’™πŸ’™πŸ’™β€β€β€β€
[/quote]

[Quote]


VEERSIR

05 Aug 2:32
Fix Panel - Call - 09352966362

[Online]Written By VIRAT-KOHLI on 05 Aug 2:29
[quote]Written By DAUD-BHAI-1 on 05 Aug 2:24
[quote]Written By DAUD-BHAI-1 on 05 Aug 1:49
TIME BAZARCLOSER__________________
790-67-368


790-62-480___________________Best of luck

VIP JODI 71 KA CUT 62 VIP PASSS


480 cut 589

VIP PANNEL BHI PASSS
[/quote]
[/quote]
Great shot bhai

[Quote]


PRO.RAJKIRAN

05 Aug 2:32
Vip Single Jodi - Call - 08269646479

[Online]Written By PRO.RAJKIRAN on 05 Aug 2:25
[quote]Written By PRO.RAJKIRAN on 05 Aug 1:31
[quote]Written By KISHORE-SIR on 05 Aug 1:27
[quote]Written By PRO.RAJKIRAN on 05 Aug 1:26
[quote]Written By PRO.RAJKIRAN on 05 Aug 1:01
TIME BAJAR

SINGAL OPEN
5555555555
5555555555


6666666666
6666666666

258===122
240===123

56=====50
62=====65

SINGAL DAMAKA
Time bajar

Pro. RAJKIRAN
❀❀❀❀❀❀

TIME BAJAR
SINGAL DAMAKA
666666666
66666666
6666666
666666
66666
6666
666
66
6
PASSS
PASSS
62====65
RUNIG

[/quote]

Congratulations,,[/quote]
[/quote]
Open
66666666
66666666
66666666
Passssss
Passs
Jodi
62=====62.
62=====62
62=====62
62=====62
Passsss
PASSSS
Kalyan fixx
[/quote]

[Quote]


VEERSIR

05 Aug 2:31
Fix Panel - Call - 09352966362

[Online]Written By PRAVIN_BHAI on 05 Aug 2:31
[quote]Written By SAGAR=PRINCE on 05 Aug 2:19


πŸ–€πŸ–€
❀❀
TIME BAZAR WINNER LISHT
❀❀
790-666666666666666666666
589-222222222222222222222
πŸ’›πŸ’›
AAMIR BHAI
❀❀
PARSHYADADA
❀❀
AMMY BRO
πŸ’›πŸ’œ
DANGER BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMOL SIR
πŸ’™πŸ’™
HARISH BHAI
πŸ’œπŸ’œ
ROHIT SIR
❀❀
VIRAT KHOHLI
πŸ’™πŸ’™
PRO RAJKIRAN
❀❀
KISHORE SIR
πŸ’›πŸ’›
JODI KING SIR
πŸ–€πŸ–€
PARAM BHAI
πŸ’™πŸ’™
BALAJI BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMAN BHAI
❀❀
MADHU BABU
πŸ’™πŸ’™
BIG CONGRATULATIONS
πŸ–€πŸ–€
❀❀


[/quote]

πŸ’™πŸ’™πŸ’™πŸ’™πŸ’™πŸ’™πŸ’™πŸ’™πŸ’™β€β€β€β€

[Quote]


PRAVIN_BHAI

05 Aug 2:31
Matka Guesser - Call - 08796305930

[Online]Written By SAGAR=PRINCE on 05 Aug 2:19


πŸ–€πŸ–€
❀❀
TIME BAZAR WINNER LISHT
❀❀
790-666666666666666666666
589-222222222222222222222
πŸ’›πŸ’›
AAMIR BHAI
❀❀
PARSHYADADA
❀❀
AMMY BRO
πŸ’›πŸ’œ
DANGER BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMOL SIR
πŸ’™πŸ’™
HARISH BHAI
πŸ’œπŸ’œ
ROHIT SIR
❀❀
VIRAT KHOHLI
πŸ’™πŸ’™
PRO RAJKIRAN
❀❀
KISHORE SIR
πŸ’›πŸ’›
JODI KING SIR
πŸ–€πŸ–€
PARAM BHAI
πŸ’™πŸ’™
BALAJI BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMAN BHAI
❀❀
MADHU BABU
πŸ’™πŸ’™
BIG CONGRATULATIONS
πŸ–€πŸ–€
❀❀[Quote]


DANGER

05 Aug 2:30
Matka Guesser - Call - 08446044033

[Online]Written By VEERSIR on 05 Aug 2:30
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:30
[quote]Written By VIRAT-KOHLI on 05 Aug 2:28
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:23
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:20
[quote]Written By Ammy_bro on 05 Aug 2:19
[quote]Written By AMOL.SIR on 05 Aug 2:18
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:18
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:06
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:44
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:29
[quote]Written By Ammy_bro on 05 Aug 1:20
[quote]Written By VEERSIR on 05 Aug 1:19
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:17
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:07
*TIME BAJAR DHAMAKHA*

11111111111
1111111111
111111111

12_____________17

560//236//146//678

66666666666
6666666666
666666666

62______________67

123//114//178//150

*EXTRA JODII* --

*21___26___71___76*


666666666666666666666666666
6666666666666666666666666
66666666666666666666666

PAAAAAAASSSSSSSSSSS

RUNNIINGGG JODIIII....

62_______________67

CONTINUEEE MARKETT BLASSTTTT πŸ”₯[/quote]
[/quote]


BIGGGGGGG CONGRACTS PASSING MACHINE


SUEPRBBBB GUESSSING BROTHER
[/quote]

THNXXXX BHAII 🌹🌹[/quote]
[/quote]


SUPPORT CLOSEE...

33333333 -- 88888888[/quote]

62__##__62__##__62__##__62__#_#_62

62__##___62___#_#___62__##__62

62__##___62__###__62

62___#_#___62

62

BLASTTT[/quote]

CONGRATULATIONS[/quote]


KHATARNAK GUESSING BROTHER

HATSSS OFFFFFπŸ™πŸ™πŸ™[/quote]

THNXXXXXX AMMY BRO😘😘[/quote]
[/quote]

Congrat [/quote]

THNXXXXX[/quote]
[/quote]

[Quote]


VEERSIR

05 Aug 2:30
Fix Panel - Call - 09352966362

[Online]Written By DANGER on 05 Aug 2:30
[quote]Written By VIRAT-KOHLI on 05 Aug 2:28
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:23
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:20
[quote]Written By Ammy_bro on 05 Aug 2:19
[quote]Written By AMOL.SIR on 05 Aug 2:18
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:18
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:06
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:44
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:29
[quote]Written By Ammy_bro on 05 Aug 1:20
[quote]Written By VEERSIR on 05 Aug 1:19
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:17
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:07
*TIME BAJAR DHAMAKHA*

11111111111
1111111111
111111111

12_____________17

560//236//146//678

66666666666
6666666666
666666666

62______________67

123//114//178//150

*EXTRA JODII* --

*21___26___71___76*


666666666666666666666666666
6666666666666666666666666
66666666666666666666666

PAAAAAAASSSSSSSSSSS

RUNNIINGGG JODIIII....

62_______________67

CONTINUEEE MARKETT BLASSTTTT πŸ”₯[/quote]
[/quote]


BIGGGGGGG CONGRACTS PASSING MACHINE


SUEPRBBBB GUESSSING BROTHER
[/quote]

THNXXXX BHAII 🌹🌹[/quote]
[/quote]


SUPPORT CLOSEE...

33333333 -- 88888888[/quote]

62__##__62__##__62__##__62__#_#_62

62__##___62___#_#___62__##__62

62__##___62__###__62

62___#_#___62

62

BLASTTT[/quote]

CONGRATULATIONS[/quote]


KHATARNAK GUESSING BROTHER

HATSSS OFFFFFπŸ™πŸ™πŸ™[/quote]

THNXXXXXX AMMY BRO😘😘[/quote]
[/quote]

Congrat [/quote]

THNXXXXX[/quote]

[Quote]


DANGER

05 Aug 2:30
Matka Guesser - Call - 08446044033

[Online]Written By VIRAT-KOHLI on 05 Aug 2:28
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:23
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:20
[quote]Written By Ammy_bro on 05 Aug 2:19
[quote]Written By AMOL.SIR on 05 Aug 2:18
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:18
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:06
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:44
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:29
[quote]Written By Ammy_bro on 05 Aug 1:20
[quote]Written By VEERSIR on 05 Aug 1:19
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:17
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:07
*TIME BAJAR DHAMAKHA*

11111111111
1111111111
111111111

12_____________17

560//236//146//678

66666666666
6666666666
666666666

62______________67

123//114//178//150

*EXTRA JODII* --

*21___26___71___76*


666666666666666666666666666
6666666666666666666666666
66666666666666666666666

PAAAAAAASSSSSSSSSSS

RUNNIINGGG JODIIII....

62_______________67

CONTINUEEE MARKETT BLASSTTTT πŸ”₯[/quote]
[/quote]


BIGGGGGGG CONGRACTS PASSING MACHINE


SUEPRBBBB GUESSSING BROTHER
[/quote]

THNXXXX BHAII 🌹🌹[/quote]
[/quote]


SUPPORT CLOSEE...

33333333 -- 88888888[/quote]

62__##__62__##__62__##__62__#_#_62

62__##___62___#_#___62__##__62

62__##___62__###__62

62___#_#___62

62

BLASTTT[/quote]

CONGRATULATIONS[/quote]


KHATARNAK GUESSING BROTHER

HATSSS OFFFFFπŸ™πŸ™πŸ™[/quote]

THNXXXXXX AMMY BRO😘😘[/quote]
[/quote]

Congrat [/quote]

THNXXXXX

[Quote]


VIRAT-KOHLI

05 Aug 2:29
Matka Guesser - Call - 09131917992

[Online]Written By DAUD-BHAI-1 on 05 Aug 2:24
[quote]Written By DAUD-BHAI-1 on 05 Aug 1:49
TIME BAZARCLOSER__________________
790-67-368


790-62-480___________________Best of luck

VIP JODI 71 KA CUT 62 VIP PASSS


480 cut 589

VIP PANNEL BHI PASSS
[/quote]

[Quote]


VIRAT-KOHLI

05 Aug 2:28
Matka Guesser - Call - 09131917992

[Online]Written By DANGER on 05 Aug 2:23
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:20
[quote]Written By Ammy_bro on 05 Aug 2:19
[quote]Written By AMOL.SIR on 05 Aug 2:18
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:18
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:06
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:44
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:29
[quote]Written By Ammy_bro on 05 Aug 1:20
[quote]Written By VEERSIR on 05 Aug 1:19
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:17
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:07
*TIME BAJAR DHAMAKHA*

11111111111
1111111111
111111111

12_____________17

560//236//146//678

66666666666
6666666666
666666666

62______________67

123//114//178//150

*EXTRA JODII* --

*21___26___71___76*


666666666666666666666666666
6666666666666666666666666
66666666666666666666666

PAAAAAAASSSSSSSSSSS

RUNNIINGGG JODIIII....

62_______________67

CONTINUEEE MARKETT BLASSTTTT πŸ”₯[/quote]
[/quote]


BIGGGGGGG CONGRACTS PASSING MACHINE


SUEPRBBBB GUESSSING BROTHER
[/quote]

THNXXXX BHAII 🌹🌹[/quote]
[/quote]


SUPPORT CLOSEE...

33333333 -- 88888888[/quote]

62__##__62__##__62__##__62__#_#_62

62__##___62___#_#___62__##__62

62__##___62__###__62

62___#_#___62

62

BLASTTT[/quote]

CONGRATULATIONS[/quote]


KHATARNAK GUESSING BROTHER

HATSSS OFFFFFπŸ™πŸ™πŸ™[/quote]

THNXXXXXX AMMY BRO😘😘[/quote]
[/quote]
Congrat

[Quote]


JODI-KING-SIR

05 Aug 2:28
Matka Jodi Panel - Call - 06265116717

[Online]
Written By JODI-KING-SIR on 05 Aug 12:59

TIME BAZAR

SOLID OPEN

1__0__6

PANNA

128--479--123

JODI

11-09-64-61
04-54-59

LAKHON KMALO
JODI KING SIR
CHALLENGE BLAST
___LIVE__LIVE___LIVE


JODI KING SIR

KA DAILY

DHAMAKA GAME

790 Γ— 6 PASS

DONT MISS

ALL GAME TODAY

[Quote]


PRO.RAJKIRAN

05 Aug 2:25
Vip Single Jodi - Call - 08269646479

[Online]Written By PRO.RAJKIRAN on 05 Aug 1:31
[quote]Written By KISHORE-SIR on 05 Aug 1:27
[quote]Written By PRO.RAJKIRAN on 05 Aug 1:26
[quote]Written By PRO.RAJKIRAN on 05 Aug 1:01
TIME BAJAR

SINGAL OPEN
5555555555
5555555555


6666666666
6666666666

258===122
240===123

56=====50
62=====65

SINGAL DAMAKA
Time bajar

Pro. RAJKIRAN
❀❀❀❀❀❀

TIME BAJAR
SINGAL DAMAKA
666666666
66666666
6666666
666666
66666
6666
666
66
6
PASSS
PASSS
62====65
RUNIG

[/quote]

Congratulations,,[/quote]
[/quote]
Open
66666666
66666666
66666666
Passssss
Passs
Jodi
62=====62.
62=====62
62=====62
62=====62
Passsss
PASSSS
Kalyan fixx

[Quote]


DAUD-BHAI-1

05 Aug 2:24
Matka Fix Jodi - Call - 07795849331

[Online]Written By DAUD-BHAI-1 on 05 Aug 1:49
TIME BAZARCLOSER__________________
790-67-368


790-62-480___________________Best of luck

VIP JODI 71 KA CUT 62 VIP PASSS


480 cut 589

VIP PANNEL BHI PASSS

[Quote]


ROHIT_SIR

05 Aug 2:24
Vip Single Jodi - Call - 08817909286

[Online]Written By HARISH~ZAKASSS on 05 Aug 2:22
[quote]Written By VIRAT-KOHLI on 05 Aug 2:22
[quote]Written By SAGAR=PRINCE on 05 Aug 2:19


πŸ–€πŸ–€
❀❀
TIME BAZAR WINNER LISHT
❀❀
790-666666666666666666666
589-222222222222222222222
πŸ’›πŸ’›
AAMIR BHAI
❀❀
PARSHYADADA
❀❀
AMMY BRO
πŸ’›πŸ’œ
DANGER BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMOL SIR
πŸ’™πŸ’™
HARISH BHAI
πŸ’œπŸ’œ
ROHIT SIR
❀❀
VIRAT KHOHLI
πŸ’™πŸ’™
PRO RAJKIRAN
❀❀
KISHORE SIR
πŸ’›πŸ’›
JODI KING SIR
πŸ–€πŸ–€
PARAM BHAI
πŸ’™πŸ’™
BALAJI BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMAN BHAI
❀❀
MADHU BABU
πŸ’™πŸ’™
BIG CONGRATULATIONS
πŸ–€πŸ–€
❀❀


[/quote]
[/quote]

[Quote]


DANGER

05 Aug 2:23
Matka Guesser - Call - 08446044033

[Online]Written By DANGER on 05 Aug 2:20
[quote]Written By Ammy_bro on 05 Aug 2:19
[quote]Written By AMOL.SIR on 05 Aug 2:18
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:18
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:06
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:44
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:29
[quote]Written By Ammy_bro on 05 Aug 1:20
[quote]Written By VEERSIR on 05 Aug 1:19
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:17
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:07
*TIME BAJAR DHAMAKHA*

11111111111
1111111111
111111111

12_____________17

560//236//146//678

66666666666
6666666666
666666666

62______________67

123//114//178//150

*EXTRA JODII* --

*21___26___71___76*


666666666666666666666666666
6666666666666666666666666
66666666666666666666666

PAAAAAAASSSSSSSSSSS

RUNNIINGGG JODIIII....

62_______________67

CONTINUEEE MARKETT BLASSTTTT πŸ”₯[/quote]
[/quote]


BIGGGGGGG CONGRACTS PASSING MACHINE


SUEPRBBBB GUESSSING BROTHER
[/quote]

THNXXXX BHAII 🌹🌹[/quote]
[/quote]


SUPPORT CLOSEE...

33333333 -- 88888888[/quote]

62__##__62__##__62__##__62__#_#_62

62__##___62___#_#___62__##__62

62__##___62__###__62

62___#_#___62

62

BLASTTT[/quote]

CONGRATULATIONS[/quote]


KHATARNAK GUESSING BROTHER

HATSSS OFFFFFπŸ™πŸ™πŸ™[/quote]

THNXXXXXX AMMY BRO😘😘[/quote]

[Quote]


HARISH~ZAKASSS

05 Aug 2:22
All Market Panel Pass - Call - 09049191413

[Online]Written By VIRAT-KOHLI on 05 Aug 2:22
[quote]Written By SAGAR=PRINCE on 05 Aug 2:19


πŸ–€πŸ–€
❀❀
TIME BAZAR WINNER LISHT
❀❀
790-666666666666666666666
589-222222222222222222222
πŸ’›πŸ’›
AAMIR BHAI
❀❀
PARSHYADADA
❀❀
AMMY BRO
πŸ’›πŸ’œ
DANGER BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMOL SIR
πŸ’™πŸ’™
HARISH BHAI
πŸ’œπŸ’œ
ROHIT SIR
❀❀
VIRAT KHOHLI
πŸ’™πŸ’™
PRO RAJKIRAN
❀❀
KISHORE SIR
πŸ’›πŸ’›
JODI KING SIR
πŸ–€πŸ–€
PARAM BHAI
πŸ’™πŸ’™
BALAJI BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMAN BHAI
❀❀
MADHU BABU
πŸ’™πŸ’™
BIG CONGRATULATIONS
πŸ–€πŸ–€
❀❀


[/quote]

[Quote]


HARISH~ZAKASSS

05 Aug 2:22
All Market Panel Pass - Call - 09049191413

[Online]Written By HARISH~ZAKASSS on 05 Aug 2:01

[quote]Written By HARISH~ZAKASSS on 05 Aug 1:19

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
TODAY 2 MARCET PAS OR AGE HE
⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️
πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘
TIME BAZAR STRONG OPEN 666 PASSS
TIME BAZAR STRONG OPEN 666 PASSS
πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘πŸ›‘
πŸ›‘PANNA 790 790 790 790 790 PASSπŸ›‘
πŸ›‘PANNA 790 790 790 790 790 PASSπŸ›‘
πŸ›‘PANNA 790 790 790 790 790 PASSπŸ›‘
πŸ›‘PANNA 790 790 790 790 790 PASSπŸ›‘
[quote]Written By HARISH~ZAKASSS on 05 Aug 1:10
TIME BAZAR ENCAUNTER OPEN

678-579-679-589

457-790-467-890

STEONG

11111111111166666666

11111111116666666666

11111111111666666666

11111111111166666666

11111111116666666666

11111111111666666666

SAPOT

22227777

JODI

10 15 65 60

23 28 78 73

YAHOOOOOOOO
πŸ’ͺ 😎 πŸ‘‘
DAILY ALLL MARCET PASSSSSSS

WAR KHALI NHI JATAAAA

TIME BAZAR STRONG OPEN 666 PASSS
TIME BAZAR STRONG OPEN 666 PASSS
TIME BAZAR STRONG OPEN 666 PASSS
TIME BAZAR STRONG OPEN 666 PASSS

πŸ›‘PANNA 790 790 790 790 790 PASSπŸ›‘
πŸ›‘PANNA 790 790 790 790 790 PASSπŸ›‘
πŸ›‘PANNA 790 790 790 790 790 PASSπŸ›‘
πŸ›‘PANNA 790 790 790 790 790 PASSπŸ›‘

JODI RUNNN

ZAKASSSSSSSSSSSSSSSS[/quote]

EXTRA CLOS

333333388888888

CLOS PANNA ONLI PAID MEMBERS KO

LAGADO

DUMMMMMMMMMMMMM[/quote]

[Quote]


VIRAT-KOHLI

05 Aug 2:22
Matka Guesser - Call - 09131917992

[Online]Written By SAGAR=PRINCE on 05 Aug 2:19


πŸ–€πŸ–€
❀❀
TIME BAZAR WINNER LISHT
❀❀
790-666666666666666666666
589-222222222222222222222
πŸ’›πŸ’›
AAMIR BHAI
❀❀
PARSHYADADA
❀❀
AMMY BRO
πŸ’›πŸ’œ
DANGER BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMOL SIR
πŸ’™πŸ’™
HARISH BHAI
πŸ’œπŸ’œ
ROHIT SIR
❀❀
VIRAT KHOHLI
πŸ’™πŸ’™
PRO RAJKIRAN
❀❀
KISHORE SIR
πŸ’›πŸ’›
JODI KING SIR
πŸ–€πŸ–€
PARAM BHAI
πŸ’™πŸ’™
BALAJI BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMAN BHAI
❀❀
MADHU BABU
πŸ’™πŸ’™
BIG CONGRATULATIONS
πŸ–€πŸ–€
❀❀[Quote]


ROHIT_SIR

05 Aug 2:21
Vip Single Jodi - Call - 08817909286

[Online]Written By KISHORE-SIR on 05 Aug 2:20
[quote]Written By ROHIT_SIR on 05 Aug 2:19
[quote]Written By VEERSIR on 05 Aug 2:02
[quote]Written By PRAVIN_BHAI on 05 Aug 1:58
[quote]Written By ROHIT_SIR on 05 Aug 1:47
[quote]Written By VEERSIR on 05 Aug 1:36
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:35
[quote]Written By ROHIT_SIR on 05 Aug 1:34
[quote]Written By ROHIT_SIR on 05 Aug 1:06
TIME BAZAR


444444444
44444444
4444444
999999
99999
9999
666
66
6

590_270_240

42_47_92_97

62_67_52_57


GOOD LUCK
66666666666
666666666
66666666
6666666
666666
66666
6666
666
66
6

OPEN BLAST [/quote]

CONGRATULATIONS BHAII πŸ”₯πŸ”₯[/quote]
❀❀❀❀❀❀❀[/quote]


Thanks bhai [/quote]


Big congretsssss
[/quote]
[/quote]


62_62_62_62
62_62_62
62_62
62

JODI BLAST [/quote]

Congratulations[/quote]


Thanks bhai

[Quote]


DANGER

05 Aug 2:21
Matka Guesser - Call - 08446044033

[Online]Written By SAGAR=PRINCE on 05 Aug 2:20
πŸ–€πŸ–€
❀❀
TIME BAZAR WINNER LISHT
❀❀
790-666666666666666666666
589-222222222222222222222
πŸ’›πŸ’›
AAMIR BHAI
❀❀
PARSHYADADA
❀❀
AMMY BRO
πŸ’›πŸ’œ
DANGER BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMOL SIR
πŸ’™πŸ’™
HARISH BHAI
πŸ’œπŸ’œ
ROHIT SIR
❀❀
VIRAT KHOHLI
πŸ’™πŸ’™
PRO RAJKIRAN
❀❀
KISHORE SIR
πŸ’›πŸ’›
JODI KING SIR
πŸ–€πŸ–€
PARAM BHAI
πŸ’™πŸ’™
BALAJI BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMAN BHAI
❀❀
MADHU BABU
πŸ’™πŸ’™
BIG CONGRATULATIONS
πŸ–€πŸ–€
❀❀


CONGRATULATIONS ALL FRNDS πŸ”₯πŸ”₯

[Quote]


SAGAR=PRINCE

05 Aug 2:20
जय श्री गणेश

[Online]


πŸ–€πŸ–€
❀❀
TIME BAZAR WINNER LISHT
❀❀
790-666666666666666666666
589-222222222222222222222
πŸ’›πŸ’›
AAMIR BHAI
❀❀
PARSHYADADA
❀❀
AMMY BRO
πŸ’›πŸ’œ
DANGER BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMOL SIR
πŸ’™πŸ’™
HARISH BHAI
πŸ’œπŸ’œ
ROHIT SIR
❀❀
VIRAT KHOHLI
πŸ’™πŸ’™
PRO RAJKIRAN
❀❀
KISHORE SIR
πŸ’›πŸ’›
JODI KING SIR
πŸ–€πŸ–€
PARAM BHAI
πŸ’™πŸ’™
BALAJI BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMAN BHAI
❀❀
MADHU BABU
πŸ’™πŸ’™
BIG CONGRATULATIONS
πŸ–€πŸ–€
❀❀

[Quote]


KISHORE-SIR

05 Aug 2:20
All Market Jodi Pass - Call - 09685984609

[Online]Written By DANGER on 05 Aug 2:20
[quote]Written By SAGAR=PRINCE on 05 Aug 2:19


πŸ–€πŸ–€
❀❀
TIME BAZAR WINNER LISHT
❀❀
790-666666666666666666666
589-222222222222222222222
πŸ’›πŸ’›
AAMIR BHAI
❀❀
PARSHYADADA
❀❀
AMMY BRO
πŸ’›πŸ’œ
DANGER BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMOL SIR
πŸ’™πŸ’™
HARISH BHAI
πŸ’œπŸ’œ
ROHIT SIR
❀❀
VIRAT KHOHLI
πŸ’™πŸ’™
PRO RAJKIRAN
❀❀
KISHORE SIR
πŸ’›πŸ’›
JODI KING SIR
πŸ–€πŸ–€
PARAM BHAI
πŸ’™πŸ’™
BALAJI BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMAN BHAI
❀❀
MADHU BABU
πŸ’™πŸ’™
BIG CONGRATULATIONS
πŸ–€πŸ–€
❀❀THNXXXX SIR AND CONGRATS ALL 😍[/quote]

[Quote]


SAGAR=PRINCE

05 Aug 2:20
जय श्री गणेश

[Online]


πŸ–€πŸ–€
❀❀
TIME BAZAR WINNER LISHT
❀❀
790-666666666666666666666
589-222222222222222222222
πŸ’›πŸ’›
AAMIR BHAI
❀❀
PARSHYADADA
❀❀
AMMY BRO
πŸ’›πŸ’œ
DANGER BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMOL SIR
πŸ’™πŸ’™
HARISH BHAI
πŸ’œπŸ’œ
ROHIT SIR
❀❀
VIRAT KHOHLI
πŸ’™πŸ’™
PRO RAJKIRAN
❀❀
KISHORE SIR
πŸ’›πŸ’›
JODI KING SIR
πŸ–€πŸ–€
PARAM BHAI
πŸ’™πŸ’™
BALAJI BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMAN BHAI
❀❀
MADHU BABU
πŸ’™πŸ’™
BIG CONGRATULATIONS
πŸ–€πŸ–€
❀❀

[Quote]


DANGER

05 Aug 2:20
Matka Guesser - Call - 08446044033

[Online]Written By Ammy_bro on 05 Aug 2:19
[quote]Written By AMOL.SIR on 05 Aug 2:18
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:18
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 2:06
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:44
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:29
[quote]Written By Ammy_bro on 05 Aug 1:20
[quote]Written By VEERSIR on 05 Aug 1:19
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:17
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:07
*TIME BAJAR DHAMAKHA*

11111111111
1111111111
111111111

12_____________17

560//236//146//678

66666666666
6666666666
666666666

62______________67

123//114//178//150

*EXTRA JODII* --

*21___26___71___76*


666666666666666666666666666
6666666666666666666666666
66666666666666666666666

PAAAAAAASSSSSSSSSSS

RUNNIINGGG JODIIII....

62_______________67

CONTINUEEE MARKETT BLASSTTTT πŸ”₯[/quote]
[/quote]


BIGGGGGGG CONGRACTS PASSING MACHINE


SUEPRBBBB GUESSSING BROTHER
[/quote]

THNXXXX BHAII 🌹🌹[/quote]
[/quote]


SUPPORT CLOSEE...

33333333 -- 88888888[/quote]

62__##__62__##__62__##__62__#_#_62

62__##___62___#_#___62__##__62

62__##___62__###__62

62___#_#___62

62

BLASTTT[/quote]

CONGRATULATIONS[/quote]


KHATARNAK GUESSING BROTHER

HATSSS OFFFFFπŸ™πŸ™πŸ™[/quote]

THNXXXXXX AMMY BRO😘😘

[Quote]


SAGAR=PRINCE

05 Aug 2:20
जय श्री गणेश

[Online]


πŸ–€πŸ–€
❀❀
TIME BAZAR WINNER LISHT
❀❀
790-666666666666666666666
589-222222222222222222222
πŸ’›πŸ’›
AAMIR BHAI
❀❀
PARSHYADADA
❀❀
AMMY BRO
πŸ’›πŸ’œ
DANGER BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMOL SIR
πŸ’™πŸ’™
HARISH BHAI
πŸ’œπŸ’œ
ROHIT SIR
❀❀
VIRAT KHOHLI
πŸ’™πŸ’™
PRO RAJKIRAN
❀❀
KISHORE SIR
πŸ’›πŸ’›
JODI KING SIR
πŸ–€πŸ–€
PARAM BHAI
πŸ’™πŸ’™
BALAJI BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMAN BHAI
❀❀
MADHU BABU
πŸ’™πŸ’™
BIG CONGRATULATIONS
πŸ–€πŸ–€
❀❀

[Quote]


KISHORE-SIR

05 Aug 2:20
All Market Jodi Pass - Call - 09685984609

[Online]Written By ROHIT_SIR on 05 Aug 2:19
[quote]Written By VEERSIR on 05 Aug 2:02
[quote]Written By PRAVIN_BHAI on 05 Aug 1:58
[quote]Written By ROHIT_SIR on 05 Aug 1:47
[quote]Written By VEERSIR on 05 Aug 1:36
[quote]Written By DANGER on 05 Aug 1:35
[quote]Written By ROHIT_SIR on 05 Aug 1:34
[quote]Written By ROHIT_SIR on 05 Aug 1:06
TIME BAZAR


444444444
44444444
4444444
999999
99999
9999
666
66
6

590_270_240

42_47_92_97

62_67_52_57


GOOD LUCK
66666666666
666666666
66666666
6666666
666666
66666
6666
666
66
6

OPEN BLAST [/quote]

CONGRATULATIONS BHAII πŸ”₯πŸ”₯[/quote]
❀❀❀❀❀❀❀[/quote]


Thanks bhai [/quote]


Big congretsssss
[/quote]
[/quote]


62_62_62_62
62_62_62
62_62
62

JODI BLAST [/quote]

Congratulations

[Quote]


SAGAR=PRINCE

05 Aug 2:20
जय श्री गणेश

[Online]


πŸ–€πŸ–€
❀❀
TIME BAZAR WINNER LISHT
❀❀
790-666666666666666666666
589-222222222222222222222
πŸ’›πŸ’›
AAMIR BHAI
❀❀
PARSHYADADA
❀❀
AMMY BRO
πŸ’›πŸ’œ
DANGER BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMOL SIR
πŸ’™πŸ’™
HARISH BHAI
πŸ’œπŸ’œ
ROHIT SIR
❀❀
VIRAT KHOHLI
πŸ’™πŸ’™
PRO RAJKIRAN
❀❀
KISHORE SIR
πŸ’›πŸ’›
JODI KING SIR
πŸ–€πŸ–€
PARAM BHAI
πŸ’™πŸ’™
BALAJI BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMAN BHAI
❀❀
MADHU BABU
πŸ’™πŸ’™
BIG CONGRATULATIONS
πŸ–€πŸ–€
❀❀

[Quote]


KISHORE-SIR

05 Aug 2:20
All Market Jodi Pass - Call - 09685984609

[Online]Written By VIRAT-KOHLI on 05 Aug 2:19
[quote]Written By KISHORE-SIR on 05 Aug 2:19
[quote]Written By KISHORE-SIR on 05 Aug 1:51
TIME BAJAR CLOSE

--8888888888888888--
--8888888888888888--
--8888888888888888--
--8888888888888888--
--8888888888888888--

--3333333333333333--
--3333333333333333--
--3333333333333333--
--3333333333333333--
--3333333333333333--

SUPPORT
-2222222222222-


_KISHORE SIR_

,
2222222passss
2222222passss
2222222passss
[/quote]
CONGRATULATIONS [/quote]

Thnxx

[Quote]


SAGAR=PRINCE

05 Aug 2:20
जय श्री गणेश

[Online]


πŸ–€πŸ–€
❀❀
TIME BAZAR WINNER LISHT
❀❀
790-666666666666666666666
589-222222222222222222222
πŸ’›πŸ’›
AAMIR BHAI
❀❀
PARSHYADADA
❀❀
AMMY BRO
πŸ’›πŸ’œ
DANGER BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMOL SIR
πŸ’™πŸ’™
HARISH BHAI
πŸ’œπŸ’œ
ROHIT SIR
❀❀
VIRAT KHOHLI
πŸ’™πŸ’™
PRO RAJKIRAN
❀❀
KISHORE SIR
πŸ’›πŸ’›
JODI KING SIR
πŸ–€πŸ–€
PARAM BHAI
πŸ’™πŸ’™
BALAJI BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMAN BHAI
❀❀
MADHU BABU
πŸ’™πŸ’™
BIG CONGRATULATIONS
πŸ–€πŸ–€
❀❀

[Quote]


DANGER

05 Aug 2:20
Matka Guesser - Call - 08446044033

[Online]Written By SAGAR=PRINCE on 05 Aug 2:19


πŸ–€πŸ–€
❀❀
TIME BAZAR WINNER LISHT
❀❀
790-666666666666666666666
589-222222222222222222222
πŸ’›πŸ’›
AAMIR BHAI
❀❀
PARSHYADADA
❀❀
AMMY BRO
πŸ’›πŸ’œ
DANGER BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMOL SIR
πŸ’™πŸ’™
HARISH BHAI
πŸ’œπŸ’œ
ROHIT SIR
❀❀
VIRAT KHOHLI
πŸ’™πŸ’™
PRO RAJKIRAN
❀❀
KISHORE SIR
πŸ’›πŸ’›
JODI KING SIR
πŸ–€πŸ–€
PARAM BHAI
πŸ’™πŸ’™
BALAJI BHAI
πŸ’œπŸ’œ
AMAN BHAI
❀❀
MADHU BABU
πŸ’™πŸ’™
BIG CONGRATULATIONS
πŸ–€πŸ–€
❀❀THNXXXX SIR AND CONGRATS ALL 😍

[Quote]


Page:[1] 2 3 ...19...Next
GO TO TOP

In this guessing forum get - free matka guessing, matka 786 guessing, sattaking143 guessing, matka guessing trick 143, kalyan guessing patti, and kalyan guessing pakka. Find an accurate expert matka guesser and also call for more information. Guessing is a great ways win satta matka open-close, Jodi, and panel. Here officially experience and well educated matka guesser available. Surya, Alex, Param, matka 786, matka 143, professor, Bhai, dada, and admin sir matka guessing daily post for public demand. Public always gifted to guesser for winning open, close, Jodi, and panel. Top demanded guessing game name kalyan, Milan, Rajdhani, time bazaar, Main Bombay, Main Bazaar, kalyan night, Sridevi, Madhuri, Madhur and old main Mumbai. These markets are morning, day, evening, night opening and closing results.

RULES FOR GUESSER
Vvip Guessing ID's Monthly Rs 5000 Payment Accepted By Admin Sir - Dj Viki Dada. 20 Mint Gyph Ads Post Allow. If You Not Follow Rule Than ID Delete. If You Active again Your ID Than Pay 1000 RS Penalty.
Advertising Time
Morning - 6:00 AM to 12:00 PM
Evening - 6:30 PM To 08:00 PM

Dj Viki Dada